Tel: 533 619 020 Adres: 42-700 Lubliniec, ul. M.C. Skłodowskiej 61 E-mail: busybeesprzedszkole@gmail.com

Cennik


Czesne obejmuje:

  • Całodzienną opiekę nauczycieli polsko i anglojęzycznych;
  • Realizację rozszerzonej podstawy programowej;
  • Materiały dydaktyczne i wszystkie materiały do zajęć;
  • Zajęcia z rytmiki;
  • Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej;
  • Diagnostykę logopedyczną, psychologiczną oraz możliwość wstępnej diagnostyki terapeuty Integracji Sensorycznej;
  • Ustalanie indywidualnych diet – w przypadku indywidualnej diety zastrzegamy sobie możliwość doliczania dodatkowych opłat:

Czesne wynosi: 290 zł i jest opłacane z góry do każdego 5 dnia miesiąca.
W przypadku uczęszczania do przedszkola rodzeństwa opłata czesnego za drugie i kolejne dziecko zostanie pomniejszona o 100 zł.

Stawka dziennego wyżywienia dziecka wynosi 11 zł.

Dodatkowo płatne ubezpieczenie dziecka (informacja na początku każdego roku szkolnego- wrzesień), oraz opłata za podręczniki.

Numer konta: 63 1020 1664 0000 3502 0631 7269

Opłata wpisowa: 300 zł.

W przypadku uczęszczania do przedszkola rodzeństwa opłata wpisowa za drugie i kolejne dziecko zostanie pomniejszona o 100 zł.

Okres adaptacyjny, który zazwyczaj obejmuje dwa ostatnie tygodnie sierpnia jest bezpłatny.

W przypadku nieobecności Dziecka z powodu choroby, Przedszkole zwraca stawkę żywieniową za każdy dzień nieobecności Dziecka w wysokości 10 PLN (dziesięć złotych). Warunkiem zwrotu stawki żywieniowej jest powiadomienie Przedszkola o nieobecności Dziecka najpóźniej do godziny 7.30 rano w dniu nieobecności. Zwrot następuje przez potrącenie naliczonej kwoty z należności za miesiąc następny.

Przedszkole przewiduje organizację zajęć ponadprogramowych za dodatkową opłatą.